Jaarverslag 2021 commissie bezwaarschriften Bergen

De vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften (hierna: commissie bezwaarschriften) heeft een jaarverslag over 2021 opgesteld en aangeboden aan ons college. Wij hebben kennis genomen van het jaarverslag 2021 en brengen het hierbij onder de aandacht van uw raad.

In het jaarverslag 2021 geeft de commissie bezwaarschriften in diverse tabellen inzicht in aantallen ontvangen bezwaarschriften en de resultaten van de behandeling daarvan. Daarnaast is een overzicht opgenomen van het aantal ontvangen bezwaarschriften per onderwerp in de afgelopen jaren. Tot slot doet de commissie enkele aanbevelingen naar aanleiding van de behandeling van de bezwaarschriften in 2021.

Wij hebben kennis genomen van de aantallen bezwaarschriften die in 2021 zijn ingediend en van de uitkomsten van de adviezen die de commissie heeft uitgebracht.

Wij hebben eveneens kennis genomen van de aanbevelingen die de commissie bezwaarschriften doet in het jaarverslag 2021. De commissie bezwaarschriften beveelt aan om zowel in het ruimtelijk domein als in het sociaal domein in de besluitvorming aandacht te blijven besteden aan deugdelijk onderzoek en deugdelijke motivering. De commissie bezwaarschriften heeft geconstateerd dat ons college de informele aanpak van behandeling van bezwaarschriften in 2021 heeft voortgezet.

De burgemeester heeft een kennismakingsgesprek met beide voorzitters van de commissie gevoerd waarbij onder meer ook het jaarverslag aan de orde is geweest. De burgemeester heeft dit gesprek teruggekoppeld in ons college. Hierbij is het misverstand uit de wereld geholpen dat het college in veel zaken contrair gaat aan het advies van de commissie. De commissie adviseert het college in veel gevallen om de motivering aan te vullen c.q. te verbeteren. Dit betekent echter niet dat het bestreden besluit dan in alle gevallen herroepen dient te worden (en dat het bezwaar dan ‘gegrond’ zou zijn). Het college kan in de beslissing op bezwaar de motivering immers aanvullen c.q. verbeteren, dit is zelfs een van de functies van de bezwaarprocedure, namelijk de verlengde besluitvorming die uiteindelijk tot betere besluiten leidt. Dat het college na het advies van de commissie bezwaarschriftencommissie dus tot een aanvulling op of verbetering van het besluit komt, is niet te beschouwen als het contrair gaan aan het advies van de commissie.

Ons college heeft de commissie bezwaarschriften op de hoogte gesteld van het feit dat uw raad een kennismakingsgesprek wens met de commissie bezwaarschriften.

Bijlage:

Comments are closed.