Vergaderstukken tijdelijk digitaal openbaar

Op maandagmiddag 19 juni is gebleken dat via internet in ieder geval de vergaderstukken van de collegevergaderingen van 6, 12 en 20 juni 2023 via Gemeenteoplossingen openbaar in te zien waren. Ook voor mensen zonder account.

Zodra het datalek is ontdekt, is direct actie ondernomen om de vergaderingen weer besloten te maken en is melding gedaan bij de burgemeester, gemeentesecretaris, algemeen directeur, de functionaris gegevensbescherming en de CISO (Chief Information Security Officer). Ook is bij Gemeenteoplossingen nagevraagd hoe dit mogelijk was.  

Naast de vergaderingen van juni dit jaar bleek ook een tweetal vergaderingen uit 2022 en zelfs één uit 2019 op openbaar te staan. Al deze vergaderingen zijn nu besloten gemaakt en zijn daarmee niet meer toegankelijk voor derden.

We hebben melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens en volgen alle protocollen en regels die hiervoor gelden.

Hoe groot het bereik is geweest en wie de stukken heeft ingezien, is niet duidelijk. Dat wordt momenteel onderzocht. We hebben hier niet eerder melding van ontvangen.

Ook wordt onderzocht wat de oorzaak is.

Comments are closed.