Openbare basisschool Lucebert en Openbare basisschool Van Reenen

Zoals u in de media heeft kunnen volgen, zet het bestuur van de Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs (ISOB) de fusieplannen van de Openbare basisschool Van Reenen en Openbare basisschool Lucebert door. Ons college was al geruime tijd vertrouwelijk op de hoogte van het dilemma voor ISOB om tot fusie van hun twee vestigingen in Bergen te komen. In 2021 is al  (op basis van de toen beschikbare gegevens) onderzocht of een fusieschool van ISOB in het gebouw aan het Zakelijkje (Lucebert-locatie) kon worden ingepast. Dit mede in combinatie met het onderzoek van de gemeente naar de mogelijkheid om ook de GGD (jeugdgezondheidszorg) van Bergen in datzelfde gebouw onder te brengen.

Op basis van het onderzoek uit 2021 werd geoordeeld dat vanaf schooljaar 2024/2025 de Matthieu Wiegman school, de ISOB fusie basisschool, de GGD en de kinderopvang (Forte) samen in het gebouw Zakekijkje afdoende capaciteit zouden moeten hebben. Inmiddels is de situatie gewijzigd. De Matthieu Wiegman school heeft vanaf het komende schooljaar door toename van het aantal leerlingen behoefte aan één leslokaal extra. Voor zover nu kan worden ingeschat zal er, als wordt vastgehouden aan het faciliteren van de Matthieu Wiegman school, fusieschool ISOB, Forte én de GGD, in ieder geval in eerste instantie aanvullende ruimte moeten worden gecreëerd (1 of 2 noodlokalen). Hier komen wij in een later stadium bij u op terug.

Comments are closed.