Subsidieoverzicht 2022

De aanleiding van dit subsidieoverzicht is de toezegging van het college om u jaarlijks een subsidieoverzicht toe te sturen. Met dit subsidieoverzicht wil het gemeentebestuur bijdragen aan een inwonergerichte en transparante verantwoording. Normaal biedt het college het subsidieoverzicht aan het begin van het jaar aan. Onze planning is om u het subsidieoverzicht voor 2023 in het eerste kwartaal van 2023 aan te bieden.

Bijlage:

Comments are closed.