NPO activiteiten

Voor de behandeling van de tweede beleidsrapportage zijn door de fractie van D66 vragen gesteld. Hierbij de beantwoording van de vraag over de Nationaal Programma Onderwijs (NPO) gelden. Van de besteding van de NPO gelden is een actueel overzicht beschikbaar, die aan deze nieuwbrief is toegevoegd. In december is dit een overzicht gedeeld met  de betrokken partners w.o.  onderwijs kinderopvang.

Bijlage:

BUCH Activiteitenoverzicht NPO 2023

Comments are closed.