Kadernota 2024 BUCH

Ons college heeft een brief ontvangen van het bestuur van de GR BUCH. Het BUCH-bestuur heeft op 6 maart jl. de zienswijzen van de raden op de kadernota 2024 GR BUCH besproken. Alles overwegende heeft het bestuur de kadernota 2024 ongewijzigd vastgesteld.

Op 14 december 2022 heeft het BUCH-bestuur het concept van de kadernota 2024 toegezonden aan de colleges van de deelnemende gemeenten met het verzoek deze voor een zienswijze voor te leggen aan de raden.

Op 23 februari 2023 heeft de raad van Bergen de kadernota 2024 behandeld en besloten:

  • Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota 2024 van de GR Werkorganisatie BUCH en het bestuur de volgende aandachtspunten mee te geven:
  • Blijf de raden informeren en betrekken bij het behalen van de resultaten van de hoofddoelstelling: kwalitatief hoogwaardige, efficiĆ«nte en innovatieve dienstverlening aan onze inwoners, organisaties en bedrijven;
  • Informeer de gemeenteraden regelmatig over de stand van zaken over het organisatieplan.

In bijgaande brief geeft het BUCH bestuur zijn reactie op deze zienswijze:

Het bestuur geeft aan de raden graag mee te nemen over de uitkomsten van het onafhankelijke onderzoek naar de (top)structuur en opgaven voor de aankomende jaren. Dit zijn fundamentele keuzes waar het bestuur graag de inbreng van de gemeenten verneemt. De uitkomsten van het onafhankelijke onderzoek dat nu loopt geeft het bestuur straks inzicht in de mogelijkheden om de organisatie verder te laten groeien en ontwikkelen. De eventuele financiƫle consequenties die hieruit voortvloeien en meer reguliere voortgangsinformatie zullen op de gebruikelijke weg, namelijk de P&C documenten met een verzoek voor zienswijze indien van toepassing, aan de raden voorgelegd worden.

De raden van Uitgeest en Heiloo hebben een positieve zienswijze gegeven op de kadernota 2024.De raad van Castricum heeft in de zienswijze het bestuur opgeroepen tot het nemen van een aantal maatregelen en een aantal aandachtspunten meegegeven. Voor de reactie van het BUCH-bestuur op de zienswijzen van de raden wordt verwezen naar de begeleidende brief van het bestuur.

Het BUCH-bestuur heeft in het totaal van de zienswijzen van de raden geen aanleiding gezien om de kadernota 2024 te wijzigen. Voor de reactie van het BUCH-bestuur op de zienswijzen van de overige raden wordt verwezen naar de begeleidende brief. Op 6 maart 2023 heeft het BUCH-bestuur de kadernota 2024 definitief vastgesteld.

De definitieve en vastgestelde kadernota 2024 en de begeleidende brief van het BUCH-bestuur vindt u in de bijlage.

Bijlagen:

Comments are closed.