Financiële bijdrage aan Centrum voor Verduurzaming Bedrijventerreinen regio Alkmaar

De samenwerkende ondernemersverenigingen uit Castricum, Heiloo, Bergen, Alkmaar en Dijk en Waard willen een Centrum voor Verduurzaming bedrijventerreinen Regio Alkmaar (CvV) oprichten. Daartoe zijn financiële middelen door het Rijk en de Provincie Noord-Holland toegezegd. Ook aan de gemeenten in regio Alkmaar (behalve Uitgeest) is om een bijdrage gevraagd voor het CvV. Voor de gemeente Bergen komt dit neer op een financiële bijdrage van € 10.289,- per jaar.

Doel

De opgave om energieneutraal te worden is voor veel bedrijven omvangrijk en ingewikkeld. Bedrijven hebben behoefte aan informatie, praktisch advies en ondersteuning. Bijvoorbeeld bij vragen over hoeveel zonnepanelen er op het dak passen, welke warmteoplossing er bij de bedrijfsvoering past en voor welke financiële regelingen en/of subsidies een bedrijf in aanmerking komt. Het CvV gaat hier in voorzien.

Door op één plek kennis en doorzettingskracht te organiseren hoeft niet steeds het wiel te worden uitgevonden. Daarnaast zal het CvV als gesprekspartner optreden richting de netwerkbeheerder Liander, overheden en andere partijen die zich met de energietransitie bezighouden. Op die manier worden de belangen van het bedrijfsleven optimaal behartigd. Met de ondersteuning van het CvV door de gemeenten in regio Alkmaar draagt de gemeente ook bij aan haar duurzaamheidsdoelstellingen uit het Klimaatakkoord.

De wijze waarop de samenwerkende ondernemersverenigingen het CvV vormgeven is omschreven in het Businessdocument dat als bijlage hier aan is toegevoegd.

Het CvV biedt in eerste instantie voornamelijk ondersteuning op de bedrijventerreinen. Binnen deze netwerken kunnen projecten efficiënter worden opgepakt en komt de verduurzaming van bedrijven sneller op stoom. Het CvV sluit vragen van solitair gevestigde bedrijven echter niet uit.

Vervolg

Ons collegebesluit over dit voorstel is het startpunt van de oprichting van het CvV. Vervolgens wordt een coördinator aangesteld die een beleidsplan opstelt voor het CvV. In de loop van 2023 wordt een kick-off bijeenkomst georganiseerd met de belanghebbende ondernemers en aangestelde coördinator. Dit is de officiële start van het CvV. In de eerste helft van 2024 wordt het CvV geëvalueerd.

Bijlagen:

Comments are closed.