Inzamelen huishoudelijk afval door de BUCH

1 januari 2023 markeerde niet alleen de start van het nieuwe jaar, maar ook de start van de BUCH-werkorganisatie als de inzamelaar van huishoudelijk afval in de gemeente Bergen.

De inzameldienst heeft er op ingezet om de impact van de overgang naar de nieuwe inzamelaar voor de inwoners te beperken en ze te bedienen met het vertrouwde: de bestaande routes en inzameldagen zijn 1 op 1 voortgezet daar waar mogelijk. Voor 35 adressen die alleen met een speciale kleine wagen zijn te bereiken is de inzameldag gewijzigd.

Het overnemen van de inzameling door de BUCH betreft een omvangrijk project waarbij ingecalculeerd is dat niet alles direct goed gaat. Dit is ook zo uitgekomen: er heeft zich een relatief klein aantal opstartproblemen voorgedaan. Hier is rekening mee gehouden door voorbereid te zijn en voldoende slagkracht beschikbaar te hebben. Deze capaciteit is aangesproken wanneer dat nodig bleek. Een voorbeeld van wat niet direct goed ging betreft dat het een aantal inwoners niet gelukt is om met gebruikmaking van hun postcode en huisnummer de afvalkalender te bekijken op de mijnafvalzaken.nl website/app. In de loop van januari is het bestand aangevuld met ontbrekende adressen.

Daarnaast is er heel veel meteen goed gegaan. Er zijn ook ontwikkelingen die direct verbeteringen inhouden: de nieuwe wijze van leegrijden van ondergrondse containers op basis van vulgraadmeting met sensoren in de ondergrondse container is duurzaam en draagt bij aan de opgave schoon, heel en veilig. Het scheelt nodeloos heen en weer rijden, draagt bij aan tijdelijke lediging als vol raken in zicht komt en daarmee aan het voorkomen van bijplaatsingen. De verzamelcontainers zijn nu eigendom van de gemeente Bergen. Nieuwe afspraken over beheer van en rond verzamelcontainers zijn in de plaats gekomen van oude. De collega’s van wijkbeheer hebben nu de mogelijkheid om een container te openen bij verstopping bijvoorbeeld. De wijkteams helpen mee met het voorkomen van en opruimen van bijplaatsingen. Het oppakken van de opschoning van bestanden betekent dat er binnenkort niet langer ‘spookbakken’ geleegd worden waar geen afvalstoffenheffing tegenover staat. En dat de invoering van een variabele heffing mogelijk wordt.

Milieustraten

Rond de jaarwisseling zijn de drie milieustraten uitgeruimd door HVC en heeft de BUCH zich geïnstalleerd. Op 2 januari zijn de milieustraten opengegaan voor de inwoners van Bergen. De dienstverlening is hervat op een wijze die inwoners gewend zijn. De openingstijden zijn gelijk gehouden. Twee medewerkers ontvangen inwoners, geleiden inwoners naar de juiste containers en houden toezicht. Naast brengen naar de milieustraat kunnen inwoners ook grof vuil op laten halen. Nieuw is de mogelijkheid om bruin- en witgoed op te laten halen door de inzameldienst.

De inzamelende dienst blijft zich de komende tijd inzetten om de processen goed in te regelen. De projectteams werken aan de voortzetting van de projecten. In april komen we naar u toe met een stand van zaken naar aanleiding van het eerste kwartaal.

Comments are closed.