Bestemmingswijziging Saenehof

In het Saenehof staan 78 woningen in eigendom bij Viva Zorggroep. Van oudsher waren dit aanleunwoningen als onderdeel van het verzorgingshuis De Marke. Na de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in 2007 echter is een start gemaakt met het scheiden van wonen en zorg en inmiddels is dat ook verplicht.

Alle woningen in het Saenehof hebben daarom een zelfstandige huurovereenkomst. Daarmee is een vrije zorgkeuze van bewoners gegarandeerd. Onder vrije zorgkeuze wordt ook verstaan dat bewoners helemaal geen zorg hoeven af te nemen. De relatie tussen het verzorgingshuis en de woningen is daarmee verdwenen. Het zijn feitelijk reguliere woningen geworden. De woningen worden door Viva al sinds vele jaren regulier verhuurd zonder verplichte zorgafname aan mensen van 65 jaar en ouder.

De bestemmingswijziging naar het huidige gebruik (wonen), als gevolg van scheiding tussen wonen en zorg, is nooit doorgevoerd. Met een bestemmingswijziging verdwijnen geen zorgwoningen. Die zijn met de invoering van de WMO, voor zover daar nog sprake van was,  al verdwenen. Met de bestemmingswijziging wordt enkel het bestaande gebruik juist bestemd. Als gemeente kunnen wij in een nieuw bestemmingsplan niet bepalen dat de woningen enkel aan senioren mogen worden verhuurd. De Raad van State heeft hierover bepaald dat dit ruimtelijk niet relevant is.

Met de Woonzorgvisie zal geen verandering in het bovenstaande komen. In de Woonzorgvisie zal niet op perceel niveau worden bepaald hoe bestemmingen moeten luiden en hoe panden moeten worden gebruikt. Wel zal in de Woonzorgvisie aandacht aan de (steeds groter wordende) doelgroep worden besteed.

Comments are closed.