Voortgang Onderwijs huisvestingsuitvoering

Op 19 januari 2023 zijn de stukken over de financiering van de tijdelijke huisvesting van de BSG tijdens de renovatie/ nieuwbouw van het gebouw aan de Rondelaan 34 in Bergen naar de raad gestuurd. De agendacommissie heeft ingestemd met de behandeling in de arc van 9 februari  en de raad van 23 februari 2023.

Bij beschikbaar stelling van de middelen voor de tijdelijke huisvesting kan SOVON (het schoolbestuur van de BSG) verder met de renovatie/nieuwebouw van het gebouw aan de Rondelaan. De planning op dit moment is dat de tijdelijke huisvesting kan worden betrokken met ingang van het schooljaar 2023/2024. Vanaf dat moment wordt begonnen met de werkzaamheden aan het gebouw aan de Rondelaan. De planning is dat die gereed is eind 2024, zodat de BSG in de kerstvakantie van 2024/2025 terug kan naar het gebouw aan de Rondelaan. Aan SOVON is het voorbereidingskrediet van 8 % van het investeringkrediet in 2022 beschikbaar gesteld. Dat bedrag wordt in mindering gebracht op het investeringskrediet.

De plannen van het schoolbestuur van de Adriaan Roland Holst school (stichting voor voortgezet vrijeschool onderwijs in Noord-Holland) VVNH om te komen tot renovatie/nieuwbouw van het Kloosterpoort-deel van het huidige PCC-gebouw aan de Loudelsweg 14a in Bergen zijn in voorbereiding. Aan VVNH is in 2022 het voorbereidingskrediet van 8 % van het investeringskrediet beschikbaar gesteld. De verwachting is dat in 2023 het plan tot stand komt en dat in 2024 de werkzaamheden aan het gebouw worden verricht.

Het plan om te komen tot de nieuwbouw van een IKC in Egmond aan den Hoef door Blosse Onderwijs, het schoolbestuur van basisschool De Kiem is in ontwikkeling. De eerste gesprekken tussen de gemeente en het schoolbestuur zijn gaande. Daarbij is speciale aandacht voor de participatie van en communicatie met de direct omwonenden en de inwoners van het dorp. Ook aan Blosse is in 2022 het voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. In dit geval is de verwachting dat in 2023 het plan wordt uitgewerkt en dat in 2024/2025 de nieuwbouw plaats vindt.  

 

Comments are closed.