Update herinrichting Centrum Schoorl

Op 22 maart 2022 heeft het college het Definitief Ontwerp vastgesteld voor de herinrichtring van het centrum van Schoorl. In deze nieuwsbrief volgt een toelichting over parkeren op de Heereweg en de wens om deze weg tussen de Sportlaan en Laanweg uitsluitend toegankelijk te maken voor bestemmingsverkeer.

Eerder genomen besluiten

Met betrekking tot de herinrichting van Schoorl Centrum heeft uw raad meerdere besluiten genomen:

 • Op 7 november 2019 is er goedkeuring gegeven op het plan voor de herinrichting openbare ruimte Schoorl centrum (besluitnummer b.19.00365) met aanvullende amendementen, te weten:
  • Rijrichting handhaven op de Heereweg
  • Alleen bestemmingsverkeer op de Heereweg
  • Verminderen aantal parkeerplaatsen op de Heereweg
  • Vrijgevallen parkeerplaatsen bestemmen voor minder validen op de Heereweg
 • Op 28 januari 2021: Besluit fietsrotonde.
 • Op 22 maart 2022: besluit goedkeuring DO inclusief fietsrotonde.

Heereweg uitsluitend toestaan voor bestemmingsverkeer

In het raadsvoorstel d.d. 7 november 2019 is een amendement goedgekeurd om de bestaande rijrichting op de Heereweg te handhaven en alleen bestemmingsverkeer toe te laten en de weg als zodanig in te richten. Voor het alleen toelaten van bestemmingsverkeer is een verkeersbesluit nodig.

Het voorgestelde verkeersbesluit waarin een bord “uitgezonderd bestemmingsverkeer” is opgenomen voor de Heereweg tussen de Sportlaan en Laanweg wordt door de politie negatief geadviseerd omdat hier niet op te handhaven valt, er is namelijk niet vast te stellen wat wel of geen bestemmingsverkeer is. Bovendien valt dit niet combineren met het bord “éénrichtingsverkeer”.

Ondanks dit negatieve advies mag de gemeente het besluit nemen toch het verkeersbesluit tot uitvoering te brengen, in geval van beroep weegt een bestuursrechter het advies van de politie mee. Er is echter een verkeers-remmend alternatief voor dat gedeelte Heereweg waarbij het logisch is dat doorgaand verkeer van noord naar zuid de Sportlaan volgt en niet de Heereweg zonder gebruik te maken van een bord “uitgezonderd bestemmingsverkeer”.

Zie onderstaand bordenplan.

Situatie afslag Heereweg in de bocht met de Sportlaan

 • Doorgaand verkeer volg de Sportlaan
 • Na 30 meter is de Heereweg éénrichtingverkeer (vanaf afslag vakantiepark Mooi Schoorl) uitgezonderd fietsen.
 • Zone betaald parkeren
 • 30 km zone
 • Poortconstructie zodat de logische weg voor doorgaand verkeer de Sportlaan is
 • Verboden parkeren aan beide zijden van de Heereweg behoudens de parkeervakken.

Heereweg parkeerplaatsen

Het aantal parkeerplaatsen is tot stand gekomen op basis van onderzoeken en participatie.

Uit de onderzoeken is gebleken dat 80% van het gebruik van de huidige parkeerplaatsen door de bewoners van Schoorl gebruikt wordt. De ondernemers hebben aangegeven dat zij omzetderving verwachten als er geen parkeergelegenheid is op de Heereweg. Verschillende argumenten zijn in de meeteken en ambtelijke groep besproken wat uiteindelijk heeft geleid tot het voorstel zoals deze is vastgesteld op 7 november 2019  door het college. Er is gekozen voor vermindering van het aantal parkeerplaatsen.

Nieuwe situatie

Aan de Heerweg komen in de nieuwe situatie 8 parkeervakken, 3 mindervalide parkeerplaatsen en 2 laad en los vakken:

 • 5 parkeervakken (max 1,5 uur) en 1 mindervalide parkeerplaats ter hoogte van optiek van Wonderen, KAT, Hondentrimsalon, paramedisch coach en Chinees Indisch restaurant.
 • 1 parkeervak ter hoogte van Meyer en Meyer
 • 1 laad en los-vak ter hoogte van Ambachtsbakker
 • 2 parkeervakken ter hoogte van het Kruidvat en de kaasboer
 • 1 minder valide parkeervak ter hoogte van foto Evers
 • 1 laad en los-vak ter hoogte van Euroflowers
 • 1 minder valide parkeervak ter hoogte van de hoek Jumbo

Huidige situatie

 • 15 parkeervakken
 • 2 mindervalide parkeerplaatsen
 • 2 laad en los vakken

Dit is een afname van 7 parkeervakken en er komt 1 extra mindervalide parkeerplaats.

Planning

Vaststellen DO                       maart 2022

Bestek en tekeningen            mei 2022

Aanbesteden                          juni – juli 2022

Voorbereiden realisatie          augustus 2022

Realisatie fase 1                    oktober 2022 – april 2023

Realisatie fase 2                    oktober 2023 – april 2024

Comments are closed.