Uitstel behandeling bezwaar tegen vergunning PWN

Op 24 februari 2023 heeft het college vergunning verleend voor de kap van bomen (16,2 ha naaldbos) in het duingebied bij Bergen aan Zee. Als reactie hierop zijn acht bezwaren binnengekomen, waarvan zes kennelijk niet-ontvankelijk. De bezwaren van de Fietsersbond en van de Stichting ter behoud van het Schoorlse- en Noord-Kennemerduingebied bleken wel ontvankelijk. Op 5 juni stond de behandeling van de bezwaren gepland. Voorafgaand aan de zitting van de bezwaarcommissie hebben beide bezwaarden om uitstel verzocht, omdat deze aangaven niet tijdig over alle stukken te beschikken. Het college is na intern overleg akkoord gegaan met dit uitstel. De bezwaarcommissie plant een nieuwe datum voor een zitting.

Comments are closed.