Informatie uit de nieuwsbrief Oekraïne

Hieronder informeren wij u over de landelijke actualiteiten met betrekking tot de opvang Oekraïne en de stand van zaken met betrekking tot de opvang en ondersteuning van Oekraïners in de BUCH.

De tijdelijke bescherming voor derdelanders uit Oekraïne is verlengd. Het gaat om vluchtelingen uit Oekraïne die feitelijk afkomstig zijn uit een ander land – vluchtelingen die tijdelijk werkten of studeerden in Oekraïne. Zij hebben een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne. In Nederland verblijven in totaal ongeveer 4.660 derdelanders. De tijdelijke bescherming geeft vluchtelingen onder andere recht op verblijf en gemeentelijke opvang, medische zorg en onderwijs.

Verlenging tijdelijke bescherming derdelanders

Waar de tijdelijke bescherming eerst na 4 maart 2023 afliep, loopt deze nu door tot 4 september 2023. Hiermee kunnen derdelanders tot 4 september verblijven in gemeentelijke opvang. Dit geeft de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) kans om gefaseerd asielaanvragen van derdelanders te behandelen en de druk op het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) te verminderen.

Vluchtelingen met de Oekraïense nationaliteit mogen volgens de huidige regeling tot 4 maart 2024 in Nederland verblijven. Dit geldt ook voor derdelanders met een permanent verblijf in Oekraïne. Afhankelijk van de situatie in Oekraïne kan de tijdelijke bescherming al dan niet verlengd worden door de overheid.

Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne

Op 21 februari 2023 is per regeling besloten dat de Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne – eindigend op 28 februari 2023 – wordt verlengd tot en met 31 december 2023. Dit betekent dat gemeenten tot aan laatstgenoemde datum (deels) door de overheid worden gecompenseerd in de gemaakte kosten met betrekking tot de opvang van Oekraïners.

Zie voor meer informatie de Staatscourant van 24 februari 2023.

Beeldvorming en dashboard

Inloopspreekuur Sociaal Team voor Oekraïners en gastgezinnen

Sinds 1 februari 2023 kunnen Oekraïense vluchtelingen en gastgezinnen die Oekraïners opvangen, terecht op het inloopspreekuur van het Sociaal Team in Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo. Het Sociaal Team helpt met vragen over gezondheid, zorg, scholing, werk, (leef)geld, woonsituatie, zelfstandig wonen, werk, dagbesteding, opvoeden en gezinsrelaties.

Wanneer en waar?

 • Sociaal Team Bergen
 • Maandag tussen 13:00 en 16.00 uur
 • Bibliotheek, Dreef 1, Bergen
 • Sociaal Team Uitgeest
 • Elke 1e en 3e donderdag van de maand tussen 13:00 en 14:30 uur
 • Middelweg 28, Uitgeest
 • Sociaal Team Castricum
 • Elke 1e en 3e maandag van de maand tussen 11:30 en 13:30 uur
 • Dorpsstraat 30, Castricum
 • Sociaal Team Heiloo
 • Elke 1e en 3e maandag van de maand tussen 14:00 en 15:30 uur
 • Raadhuisplein 1, Heiloo

Comments are closed.