Klimaat en duurzaamheid

De fractie van Ons Dorp heeft voor aanvang van de algemene raadscommissie van 1 december 2022 een aantal technische vragen bij de beleidsrapportage gesteld. Één vraag kon niet voor aanvang van de arc beantwoord worden. U treft hierbij de beantwoording aan.

3b Klimaat en duurzaamheid   

Graag een concrete invulling van de planning. Bij vertraging door personeelsgebrek is geen planning aangegeven. Bij andere projecten “verloopt volgens planning” graag de huidige planning aangeven.

  • Energietransitie: circa 8 maanden vertraging op warmtetransitie door problemen bij opvullen vacature.
  • Duurzame mobiliteit: toelichting staat gegeven in de beleidsrapportage. Exacte vertraging niet aan te geven, want afhankelijk van derden.
  • Circulaire economie: volgens planning begin 2023 in raad (januari/februari)
  • Duurzame bedrijfsvoering: op schema, behalve routekaart verduurzaming vastgoed. Door de keuze om projectleider in te zetten bij opvang Oekraïense vluchtelingen, is circa 10 maanden vertraging opgetreden.
  • Klimaatadaptatie: volgens planning, begin 2023 in raad (januari/februari).    
     

Comments are closed.