Dorp & Duin

Naar aanleiding van de motie die is aangenomen op 7 juli jl. wordt hard gewerkt aan de uitwerking ervan zodat we dit spoedig kunnen voorleggen aan de raad. Op 28 september is een intentieverklaring getekend door de provincie Noord-Holland en de gemeente Bergen. Met de ondertekening van een intentieverklaring laten de gemeente Bergen en de Provincie Noord-Holland weten gezamenlijk op zoek te willen naar oplossing voor leefbare en vitale(re) kernen.

Om daar opvolging aan te geven brengt de gedeputeerde op 16 december een werkbezoek aan Egmond Binnen, Egmond aan den Hoef en Groet. Cees Loggen brengt, samen met de burgemeester Lars Voskuil en wethouder Yvonne Roos-Bakker een bezoek aan verschillende locaties. Ook gaan ze met inwoners in gesprek, onder meer om informatie op te halen voor het Plan van Aanpak.

Parallel is gestart met het opstellen van dat Plan van Aanpak, samen met de verantwoordelijk ambtenaren. Verwachting is dat het college dit in het eerste kwartaal  van 2023 aan de raad kan voorleggen.

Comments are closed.