JeugdzorgPlus

Hierbij willen wij u informeren over het verloop van het verwervingstraject JeugdzorgPlus in Noord-Holland-Noord. In deze brief beschrijven wij eerst de huidige stand van zaken van het traject. Vervolgens schetsen wij het vervolg van het traject voor het nieuwe contract. Het contract met de huidige aanbieder loopt af op 4 februari.

Huidige stand van zaken verwervingstraject

Gemeenten hebben een wettelijke taak uit de jeugdwet om JeugdzorgPlus aan te bieden. JeugdzorgPlus is een vorm van hulp die geboden wordt aan jeugdigen die niet bereikbaar zijn voor lichtere vormen van jeugdhulp of die zonder behandeling een gevaar vormen voor zichzelf of hun omgeving (gesloten en open). De hulp heeft als doel om jeugdigen met ernstige gedragsproblematiek te behandelen en perspectief te bieden op een toekomst waarin zij verantwoord mee kunnen doen in de maatschappij.  In augustus 2021 hebben de zeventien Noord-Holland-Noordse gemeenteraden de ‘Transformatievisie JeugdzorgPlus 2023 en verder’ vastgesteld. Deze visie is uitgewerkt en vertaald naar een aanbestedingstraject met als doel om per 4 januari 2023 een nieuw contract in te laten gaan. Het huidige contract verloopt per 4 februari 2023.

Na de beoordeling van de inschrijving zijn gemeenten een onderhandelingstraject ingegaan met de ingeschreven partij, te weten iHub. IHub heeft van de andere zorgaanbieders bericht gekregen dat zij hebben besloten om zich niet in te schrijven. Deze aanbesteding is gedaan volgens de nieuwe Aanbestedingswet, die meer ruimte biedt tot dialoog en gezamenlijke ontwikkeling met de zorgaanbieder. Deze manier van onderhandelen vraagt meer tijd dan verwacht. Dit heeft mede te maken met vraagstukken rondom vastgoed en landelijke ontwikkelingen die nog onvoldoende richting geven. Gemeenten en zorgaanbieders streven naar een contract dat werkbaar is, comfort geeft aan beide partijen om langdurig samen te kunnen werken en zorg in de regio’s beschikbaar te kunnen houden. Het inkooptraject wordt verlengd met zes maanden en zal daarmee niet per 4 februari 2023 in gaan. In de tussentijds geldt een overbruggingscontract. De reden voor de opgelopen vertraging is in belangrijke mate het gevolg van de frictiekosten die volgen uit de ambitie uit de raadsvisie om toe te werken naar nul gesloten plaatsingen.

Informatievoorziening richting de gemeenteraden

Met het verlengen van het inkooptraject duurt de periode tot een nieuwe overeenkomst met de JeugdzorgPlusaanbieder langer. Om u op de hoogte te houden van het proces en het resultaat, sturen wij u raadsinformatiebrieven. Op deze manier blijft u geïnformeerd.  

Comments are closed.