Bestuursopdracht Oekraïne

Door de oorlog in Oekraïne zijn enorme vluchtelingenstromen op gang gekomen, ook naar Nederland. Bergen heeft net als de andere drie BUCH-gemeenten een verantwoordelijkheid om vluchtelingen op te vangen. Op dit moment worden 273 Oekraïners verspreid door de gemeente opgevangen. Dit is georganiseerd vanuit de gemeente of vindt plaats bij particulieren. Wij zijn onze inwoners zeer erkentelijk voor hun hulp en ondersteuning die zij bieden aan Oekraïense vluchtelingen.

Per 1 april 2022 hebben de burgemeesters de wettelijke taak en bevoegdheid gekregen om te voorzien in de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.

Inmiddels is duidelijk dat de oorlog in Oekraïne voorlopig niet voorbij is. De opvang van vluchtelingen is  langduriger dan aanvankelijk werd gedacht. Met het voortduren van het Russische offensief neemt de omvang van de opgave naar verwachting de komende tijd nog verder toe. Dat betekent dat naast eerste crisisopvang naar meer duurzame oplossingen moet worden gezocht. Een logisch gevolg hiervan is dat de crisisorganisatie van de werkorganisatie BUCH, die de afgelopen maanden de opvang heeft geregeld, moet worden omgezet naar een reguliere projectorganisatie. Daarmee kan de opgave voor de BUCH-gemeenten op een goede manier worden gerealiseerd.

Ons college heeft op 5 juli ingestemd met de Bestuursopdracht Oekraïne. Met deze bestuursopdracht wordt uitvoering gegeven aan de gezamenlijke wettelijke taak van de burgemeesters om te voorzien in de opvang van Oekraïense vluchtelingen. U treft de Bestuursopdracht aan in de bijlage.

Wij benadrukken dat wij ons nadrukkelijk distantiëren van het addendum dat is toegevoegd op verzoek van het college van Castricum. Daarin staat dat alleen vluchtelingen met een Oekraïens paspoort toegang hebben tot de meer permanente opvanglocaties. Dit impliceert dat mensen die op de vlucht zijn voor het oorlogsgeweld, en niet over een Oekraïens paspoort beschikken, in Castricum geen toegang tot de meer permanente opvang hebben. Wij delen het standpunt van het college van Castricum niet en distantiëren ons nadrukkelijk van elke vorm van ‘selectie aan de poort’. De vluchtelingen die getroffen zijn door de oorlog in Oekraïne, willen wij in Bergen op de eerste plaats een warm welkom en een veilige omgeving bieden, ook als zij niet over een Oekraïens paspoort beschikken.

Wij zijn als college van mening dat de opvang van Oekraïense vluchtelingen geen onderwerp is waarop politiek zou moeten worden bedreven.

Bijlage:

Comments are closed.