Vergunning verplaatsen zendmast

Vergunning verplaatsen mast voor mobiele telecommunicatie Oudtburghweg Bergen


Op 7 maart 2022 is een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend voor het verplaatsen van een mast voor mobiele telecommunicatie. Het gaat om een verplaatsing van circa 400 meter naar het noorden. De huidige, te slopen, mast staat op het BSV terrein en de vergunning voor de nieuwe mast is verleend op de parkeerplaats van het ijsbaanterrein.

Op de plek van de huidige mast worden, conform de door uw raad vastgestelde structuurvisie “Bergen Oost” en het door uw raad vastgestelde bestemmingsplan “Parck de Beeck” woningen gerealiseerd. Om deze reden is verplaatsing noodzakelijk. De nieuwe mast wordt 12 meter lager dan de huidige mast. Met de nieuwe locatie wordt de zendmast zoveel als mogelijk uit het zicht van bestaande en nieuw te realiseren woningen gebracht. De locatie valt binnen de zoekcirkel van de mobiele telecom aanbieders en de mast voorziet in een maatschappelijke behoefte.

Voor de vergunning is conform de wet een reguliere procedure doorlopen, een zogenaamd kruimelgeval. Voor de nieuwe locatie is een goede stedenbouwkundige overweging gemaakt. De mast wordt aangelegd achter een bestaande bomensingel waardoor in ieder geval de voet en het hekwerk om de voet van de mast wegvallen. Van een grote afstand zal de mast wel boven de bomen uitkomen, maar minder dan de bestaande die 12 meter hoger is. De Welstandscommissie heeft positief geadviseerd en er wordt voldaan aan het beleid voor de plaatsing van masten voor mobiele telecommunicatie.

Comments are closed.