Bezwaar tegen instemmingsbesluit ministerie EZK

College heeft bezwaar ingesteld tegen het instemmingsbesluit van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, waarmee TAQA Onshore B.V. toestemming krijgt versneld gas te winnen.

Sinds 1972 wordt gas gewonnen uit ondergrondse van natuurlijke oorsprong ontstane opslagen (voorkomens). De oude winningsvergunning Bergen II, ook wel Bergen Concessie genoemd heeft betrekking op een gebied dat gelegen is in en rondom de plaatsen Bergen, Heiloo, Alkmaar, Groet en Schermer. Binnen onze gemeente betreft het putten gelegen in Bergen aan Zee.

TAQA heeft een winningsvergunning aangevraagd bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Dit betreft een actualisatie van de reeds bestaande vergunning. De staatssecretaris (Mijnbouw) van Economische Zaken en Klimaat heeft Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), TNO en Technische commissie bodembescherming (Tcbb) om advies gevraagd en deze ontvangen. Hierna heeft hij ook de decentrale overheden, waaronder de gemeente Bergen, om advies gevraagd. Advies vanuit Bergen is op 14 december 2021 gegeven.

Ons college is van mening dat de aanvraag onvoldoende is onderbouwd. Er is landelijk beleid om gaswinning uit kleine gasvelden versneld af te bouwen, dat heeft de minister ook aan alle gemeenten geschreven en gecommuniceerd naar de Tweede Kamer. Bovendien is rijksbeleid vastgesteld voor Energietransitie en duurzaamheid, waarbij vermindering van gasverbruik aan de orde is. Ten slotte kunnen bevingen met een hogere Magnitudes niet worden uitgesloten. Daarom gaat het college bij brief van d.d. 12 juli 2022 in bezwaar tegen het instemmingsbesluit om (versneld) meer gas te winnen.

Comments are closed.