---

Actieplan Toerisme & Recreatie Regio Alkmaar 2023

De toeristisch recreatieve visie “Regio Alkmaar: Parel aan Zee 2025“ is in 2015 vastgesteld door de gemeenteraden. Het actieplan wordt jaarlijks vastgesteld door het college en het budget voor de gemeentelijke bijdrage is beschikbaar gesteld bij de begroting. Met deze raadsinformatiebrief wil ons college uw raad informeren over de uitvoering van de visie. Wij hebben het Actieplan Recreatie & Toerisme …

Lees verder

---

Financiële bijdrage aan Centrum voor Verduurzaming Bedrijventerreinen regio Alkmaar

De samenwerkende ondernemersverenigingen uit Castricum, Heiloo, Bergen, Alkmaar en Dijk en Waard willen een Centrum voor Verduurzaming bedrijventerreinen Regio Alkmaar (CvV) oprichten. Daartoe zijn financiële middelen door het Rijk en de Provincie Noord-Holland toegezegd. Ook aan de gemeenten in regio Alkmaar (behalve Uitgeest) is om een bijdrage gevraagd voor het CvV. Voor de gemeente Bergen komt dit neer op een …

Lees verder

---

Stand van zaken kostendekkende leges

In de commissievergadering van 1 december 2022 jl. is u door het college toegezegd dat, in aanloop naar de kadernota, aan de raad een stuk wordt voorgelegd waarmee de leges nader worden  toegelicht. Daarmee kunnen in hoofdlijnen de mogelijkheden inzichtelijk worden gemaakt wat het qua kostendekkendheid van de leges betekent als de raad bepaalde legestarieven wil verhogen of verlagen. In …

Lees verder

---

Kadernota 2024 BUCH

Ons college heeft een brief ontvangen van het bestuur van de GR BUCH. Het BUCH-bestuur heeft op 6 maart jl. de zienswijzen van de raden op de kadernota 2024 GR BUCH besproken. Alles overwegende heeft het bestuur de kadernota 2024 ongewijzigd vastgesteld. Op 14 december 2022 heeft het BUCH-bestuur het concept van de kadernota 2024 toegezonden aan de colleges van …

Lees verder

---

Nieuwsbrief GGD Hollands Noorden

Nieuwsbrief GGupDate gemeenten - Maart 2023 GGupDate-maart2023Downloaden

Lees verder

---

Vervolg projecten Hotel Nassau en Dorpsplein

Hotel Nieuw Nassau Op 8 maart 2023 hebben wij de uitspraak van de Raad van State inzake de acht beroepen die zijn ingesteld tegen de besluiten op vergunning van Hotel Nieuw Nassau ontvangen. Samengevat luidt deze uitspraak: 1.         De Regels Kleine en Grote plannen zijn rechtmatig. 2.         Een coördinatiebesluit kan op basis van deze regels eveneens worden toegepast. 3.         Een …

Lees verder

---