---

Voortgang Omgevingswet

Met nog een paar maanden te gaan, informeren wij u graag over de stand van zaken met betrekking tot de invoering van de Omgevingswet. Datum van inwerkingtreding De eerste en tweede kamer hebben bij Koninklijk besluit besloten dat de Omgevingswet op 1 januari 2024 in werking treedt. Wat betekent dit voor onze gemeenten? De voorbereidingen op de Omgevingswet in gemeente …

Lees verder

---

Onderzoek naar verplaatsing van de supermarkt en woningbouw in Egmond-Binnen

In het Contact met de Egmonden heeft op 14 april jl. een bericht gestaan over de mogelijke verplaatsing van de supermarkt in Egmond-Binnen. De Dekamarkt  wil verhuizen van de Abdijlaan 20 naar de Visweg (achter Dorpshuis De Schulp, Visweg 45). Deze wens sluit aan op de dorpsvisie uit 2017. Op zowel de oude als de nieuwe locatie kunnen woningen gebouwd …

Lees verder

---

Beantwoording vraag uit de raad van 25 mei 2023

Naar aanleiding van een nieuwsbrief van de VNG over de opgaven asielopvang huisvesting statushouders en integratie is in de vergadering van 25 mei 2023 een vraag gesteld hoe de flexwoningen regionaal geregeld gaan worden. Hierbij onze reactie op deze vraag. Eind december 2022 hebben we de regionale bestuurlijke opdracht vastgesteld om in de regio gezamenlijk 1.000 flexwoningen te realiseren. Daarbij …

Lees verder

---

Brief BUCH colleges voor coalitieakkoord provincie

In de bijlage treft u een brief die de gezamenlijke BUCH colleges hebben opgesteld als input voor het coalitieakkoord van de provincie. Deze brief is afgelopen donderdag naar de provincie gestuurd. Het leek ons goed om u op deze manier te informeren. Brief BUCH gemeenten tbv coalitieakkoord PNH

Lees verder

---