---

Afronding openbare inschrijving Hoeve Overslot

Wij hebben een besluit genomen over de nieuwe exploitant voor Hoeve Overslot. Uit de openbare inschrijving die hiervoor plaatsvond heeft het initiatief van Brouwerij Egmond zich als beste gekwalificeerd. In een deel van Hoeve Overslot komt een kleinkunstpodium. Het college heeft al eerder besloten dat Stichting Hafre dit mag exploiteren. Voor de exploitatie van het overig deel van de hoeve …

Lees verder

---

Uitkomst inventarisatie ‘stijging energiekosten (sport)verenigingen en maatschappelijke organisaties’

Via deze brief wil ik u informeren over de uitkomsten van de inventarisatie energiekosten bij (sport)verenigingen en maatschappelijke organisaties in de gemeente Bergen. Naar aanleiding van de brief ‘stand van zaken eerste contouren aanpak energiearmoede (sport)verenigingen en maatschappelijke organisaties’ van 6 december 2022, is in Bergen een inventarisatie gedaan naar de stijging van energiekosten bij (sport) verenigingen en maatschappelijke organisaties. …

Lees verder

---