---

Beleidsrapportage 2023

In de bijlage is de eerste beleidsrapportage gevoegd. Deze is op 12 juni door ons college vastgesteld. In de eerste beleidsrapportage voor 2023 wordt aangegeven welke werkzaamheden in het eerste kwartaal zijn verricht. De rapportage is onderdeel van de P&C-cyclus. Eerste beleidsrapportage 2023

Lees verder

---