---

Vergunningverlening bomenkap

Vanwege het ontbreken van een archeologisch onderzoek bij de aanvraag is PWN in de gelegenheid gesteld dit alsnog binnen 8 weken aan te leveren. In de periode die daadwerkelijk met de aanvulling is gemoeid is de beslistermijn gepauzeerd en schuift dus de uiterste besluitdatum van 18 januari naar 17 februari 2023.Het leek het college correct om deze informatie met u …

Lees verder

---

Periodiek verslag klachten

Hierbij ontvangt u ter informatie het Periodiek verslag klachten. Het verslag is een overzicht van de klachtafhandeling voor de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo. Dit overzicht bevat de klachten die in 2022 zijn afgehandeld tussen 1 januari en 1 juli 2022 door Werkorganisatie BUCH. Er wordt een vergelijking gemaakt met dezelfde periode in 2021. Bij geringe verschillen wordt er …

Lees verder

---

Jaarverslag ARK

Wij sturen u hierbij ter informatie het jaarverslag 2021 van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Bergen, de voormalige welstandscommissie. Op grond van de Woningwet artikel 12c leggen burgemeester en wethouders eenmaal per jaar ter informatie aan de gemeenteraad een jaarverslag voor van de ARK. In deze begeleidende tekst gaat wij in op welke wijze wij omgaan met de aanbevelingen die opgenomen …

Lees verder

---