---

Eerste voortgangsrapportage 2022 en tweede begrotingswijziging 2022 GR BUCH

Nadat de raden hun zienswijzen hebben gegeven heeft, op 25 oktober 2022, het bestuur van de GR BUCH de eerste voortgangsrapportage 2022 gewijzigd en de tweede begrotingswijziging 2022 ongewijzigd vastgesteld. Op 12 juli 2022 heeft het BUCH-bestuur het concept van de eerste voortgangsrapportage 2022 en de daaruit voortkomende tweede begrotingswijziging 2022 toegezonden aan het college met het verzoek de begrotingswijziging …

Lees verder

---

Regionale woningprogrammering oktober 2022

In juni 2019 hebben de colleges in Regio Alkmaar de notitie "Woningbouwafspraken en programmering Regio Alkmaar" vastgesteld. Hierin is opgenomen dat de regionale woningprogrammering periodiek wordt geactualiseerd. Bijgaand treft u de aanbiedingsbrief en de regionale woningprogrammering van oktober 2022. De woningprogrammering van de gemeente Bergen kunt u vinden op de website www.plancapaciteit.nl. Hierin worden alle woningbouwplannen vanaf 12 woningen opgenomen. …

Lees verder

---