---

Ondergrondse container locaties

Op donderdag 22 september heeft de ambtelijke ondersteuning een presentatie verzorgd over uitrol van het grondstoffenplan. Eén van de sheets ging over de wettelijke Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure (UOV). De presentatie kunt u bekijken onder . De UOV wordt gehanteerd bij het bepalen van de ondergrondse containerlocaties en de clusterplaatsen (voor de rolcontainers). Op dinsdag 20 september heeft het college een …

Lees verder

---

Inzamelwagens BEV/FCEV

Bij de behandeling van het agendapunt ‘keuze inzamelaar’ op 4 november 2021 heeft de fractie van Groenlinks het college verzocht de BUCH visie te overleggen ten aanzien van inzamelen van huishoudelijk afval met behulp van elektrische voertuigen (BEV) of waterstofvoertuigen (FCEV). Tevens is gevraagd om de boekwaarde van de huidige wagens in bedrijf voor de inzameling inzichtelijk te maken. Om …

Lees verder

---

Bestuursovereenkomst intenties samenwerking NOVEX Schipholregio

Vliegverkeer van en naar Schiphol heeft naast reisgemak serieus impact op de leefomgeving van inwoners binnen onze gemeente. Zo ervaren inwoners onder meer geluidsoverlast en gezondheidseffecten van vliegverkeer. Om de leefomgeving van onze inwoners beter te beschermen én te verbeteren, ondertekenden het Rijk, de provincies en de gemeenten gezamenlijk op 10 oktober een bestuursovereenkomst. De bestuursovereenkomst is de opmaat naar …

Lees verder

---