---

Nieuwsbrief Sociaal Domein

De vierde nieuwsbrief vanuit het Sociaal Domein.

Lees verder

---

Actualisatie budgetten Ruimtelijke ontwikkelingen

Als gevolg van beslissingen op diverse vlakken hebben een aantal ruimtelijke ontwikkelingen geen doorgang meer. Hier liggen meerdere oorzaken aan ten grondslag welke onderstaand kort worden toegelicht. Het college heeft laten inventariseren wat de financiële effecten hiervan zijn. In de lijst met Top 10 projecten was het uitgangspunt dat de gemaakte kosten worden verhaald op de initiatiefnemers. Dit is nu …

Lees verder

---