---

Droogte 2022

Sinds 3 augustus heeft Nederland een officieel watertekort. In Nederland gaat de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) over de beschikbare hoeveelheid water. Deze commissie bespreekt wekelijks de stand van zaken. Hiervoor gebruikt zij input van alle waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat - ook van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). HHNK monitort in haar beheergebied de waterveiligheid, waterkwaliteit en waterkwantiteit. Waterveiligheid Een droogte-inspectie …

Lees verder

---

Jaarrekening 2021 en begroting 2023 GR BUCH

Het college heeft een brief ontvangen van het bestuur van de GR werkorganisatie BUCH waarin wij worden geïnformeerd over de op 11 juli 2022 genomen besluiten over de jaarrekening 2021 en de begroting 2023-2026. Dit naar aanleiding van de door de vier gemeenten afgegeven zienswijzen. Op 23 juni 2022 heeft u een zienswijze gegeven op de concept jaarrekening 2021 en …

Lees verder

---