---

Jaarverslag klachten

Aanbieding jaarverslag klachten werkorganisatie-Buch 2021 & jaarverslag klachten gemeente Bergen. Jaarverslag klachten van de werkorganisatie-Buch Hierbij ontvangt u het jaarverslag klachten van de werkorganisatie-Buch over het jaar 2021.Het jaarverslag van de werkorganisatie BUCH bevat klachten die in 2021 zijn afgehandeld. Uit het jaarverslag blijkt dat we zowel positieve als negatieve ontwikkelingen hebben in het aantal klachten. Het totaal aantal aangemelde …

Lees verder

---

Gebruik stamhout uit Herontwikkeling het Oude Hof

Wij hebben ingestemd met het hergebruik van het bij het herstel van de oude laanstructuur langs de vijvers uit het Oude Hof vrijkomend stamhout. Kunstenaars en belangstellenden die geïnteresseerd zijn in het vrijgekomen stamhout hebben inmiddels een verzoek kunnen doen voor deze boomstammen. Toekenning hiervan geschiedt op basis van de voorwaarden zoals deze in motie van 11 november 2021 zijn …

Lees verder

---

Uitkomsten onderzoek “De casus door de keten”

Uitkomsten onderzoek “De casus door de keten” vanuit het nationale meerjarenprogramma Geweld hoort nergens thuis en invulling aan de aanbevelingen. Aanleiding en doel van het onderzoek Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid om de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling te organiseren. In 2020 stelden alle gemeenteraden in Noord-Holland Noord de visie Samen werken aan veiligheid, aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling vast. …

Lees verder

---