---

Versterken organiserend ondernemersvermogen

Door het veranderende consumentengedrag en ook door de gevolgen van Corona staan veel lokale ondernemers voor een grote uitdaging. De lokale ondernemer bevindt zich in een complexe situatie. Zo is er de opgelopen schade door Corona, maar ook is ons koopgedrag veranderd waardoor er minder mensen naar onze winkelstraten komen én er minder in fysieke winkels wordt gekocht. Het college …

Lees verder

---

Voortgang knip Molenweidtje

Op 1 september 2022 wordt De Beeck geopend voor het publiek. Dit heeft tot gevolg dat er weer verkeer van bezoekers van het zwembad, de sporthal en andere voorzieningen naar de Beeck zullen gaan. Voor wat betreft het autoverkeer is hierover afgesproken dat dit verkeer via de Churchilllaan wordt ontsloten. De concrete plannen hiervoor zijn zo goed als afgerond, waarbij …

Lees verder

---

Nieuwsbrief Sociaal Domein juli 2022

Hierbij ontvangt u de vierde Nieuwsbrief Sociaal Domein van 2022, waarin wij u op de hoogte brengen van de lopende zaken.In deze uitgave informeren wij u over: Huishoudelijke ondersteuning Nieuwsbrief Sociaal Domein juli 2022

Lees verder

---

Vergunning verplaatsen zendmast

Vergunning verplaatsen mast voor mobiele telecommunicatie Oudtburghweg Bergen Op 7 maart 2022 is een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend voor het verplaatsen van een mast voor mobiele telecommunicatie. Het gaat om een verplaatsing van circa 400 meter naar het noorden. De huidige, te slopen, mast staat op het BSV terrein en de vergunning voor de nieuwe mast is verleend op de …

Lees verder

---

Jaarverslag 2021 commissie bezwaarschriften Bergen

De vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften (hierna: commissie bezwaarschriften) heeft een jaarverslag over 2021 opgesteld en aangeboden aan ons college. Wij hebben kennis genomen van het jaarverslag 2021 en brengen het hierbij onder de aandacht van uw raad. In het jaarverslag 2021 geeft de commissie bezwaarschriften in diverse tabellen inzicht in aantallen ontvangen bezwaarschriften en de resultaten van …

Lees verder

---

Update herinrichting Centrum Schoorl

Op 22 maart 2022 heeft het college het Definitief Ontwerp vastgesteld voor de herinrichtring van het centrum van Schoorl. In deze nieuwsbrief volgt een toelichting over parkeren op de Heereweg en de wens om deze weg tussen de Sportlaan en Laanweg uitsluitend toegankelijk te maken voor bestemmingsverkeer. Eerder genomen besluiten Met betrekking tot de herinrichting van Schoorl Centrum heeft uw …

Lees verder

---

Bestuursopdracht Oekraïne

Door de oorlog in Oekraïne zijn enorme vluchtelingenstromen op gang gekomen, ook naar Nederland. Bergen heeft net als de andere drie BUCH-gemeenten een verantwoordelijkheid om vluchtelingen op te vangen. Op dit moment worden 273 Oekraïners verspreid door de gemeente opgevangen. Dit is georganiseerd vanuit de gemeente of vindt plaats bij particulieren. Wij zijn onze inwoners zeer erkentelijk voor hun hulp …

Lees verder

---

Bezwaar tegen instemmingsbesluit ministerie EZK

College heeft bezwaar ingesteld tegen het instemmingsbesluit van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, waarmee TAQA Onshore B.V. toestemming krijgt versneld gas te winnen. Sinds 1972 wordt gas gewonnen uit ondergrondse van natuurlijke oorsprong ontstane opslagen (voorkomens). De oude winningsvergunning Bergen II, ook wel Bergen Concessie genoemd heeft betrekking op een gebied dat gelegen is in en rondom de …

Lees verder

---

Wet Open Overheid

Openbaarheid van informatie is een actueel onderwerp en het is van belang om als gemeente open en transparant te zijn. Open en transparant besturen draagt bij aan maatschappelijk draagvlak voor beleid, vertrouwen in de overheid en de goede werking van de lokale democratie. Door publiekelijk verantwoording af te leggen over besluiten en over de inzet van middelen, laat de gemeente …

Lees verder

---