---

Start aanleg glasvezelnetwerk

Na een jarenlange wens van bewoners, ondernemers en politiek is het college er in 2021 in geslaagd om door middel van een samenwerkingsovereenkomst (SOK) met glasvezelexploitant E-Fiber te komen tot de aanleg van een glasvezelnetwerk voor de gehele gemeente Bergen inclusief haar buitengebieden. Het project is inmiddels in uitvoering en wordt in 2023  afgerond. Komende tijd is E-Fiber in de …

Lees verder

---

Informerende memo energietoeslag, Zaffier

Door het Rijk is in het najaar van 2021 reeds gecommuniceerd over de verwachte energietoeslag. Op 15 maart is het wetsvoorstel eenmalige energietoeslag lage inkomens ingediend bij de Kamer. Deze is op 1 april vastgesteld en werkt met terugwerkende kracht door vanaf 15 maart 2022. Met de wetswijziging zijn de uitvoeringskaders voor gemeenten bekend gemaakt. Door deze wetswijziging komen huishoudens …

Lees verder

---