---

Kosten COVID-19 begrotingsjaar 2021 en 2022

Op 8 maart 2022 ontvingen wij een brief van het bestuur van de GR BUCH over de kosten covid-19 voor het begrotingsjaar 2021 en 2022. Kosten Covid-19 in 2021 De inschatting was dat de kosten € 2,1 miljoen zouden bedragen. Op het moment van schrijven van de brief werd de jaarrekening 2021 GR BUCH opgesteld waarin het bestuur eindverantwoording aflegt …

Lees verder

---

Digitaal parkeren

Na een lange voorbereiding is begin november 2021 een start gemaakt met de implementatie van digitale parkeervergunningen via Coöperatie ParkeerService (CPS) waarvan 13 gemeenten eigenaar zijn en parkeerproducten afnemen. Vanaf dat moment was het mogelijk voor bewoners en ondernemers om één of meerdere parkeervergunningen aan te vragen. Bewoners van Bergen en Schoorl hebben, aangezien daar sprake is van jaarrond betaald …

Lees verder

---

Toeslagenaffaire

In de afgelopen periode heeft uw raad ongetwijfeld de berichten in de media over de gevolgen van de toeslagenaffaire nauwgezet gevolgd. Ons college vindt het, net zoals de colleges van de overige BUCH gemeenten, belangrijk om uw raad te informeren over de wijze waarop wij binnen de vier BUCH gemeenten met gedupeerden in de toeslagenaffaire zijn omgegaan. Ook willen we …

Lees verder

---

Jaarverslag schuldhulpverlening 2020

Met de invoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) per 1 juli 2012 is de gemeente verantwoordelijk voor het voeren van de regie op de schuldhulpverlening aan de inwoners van haar gemeente. De uitvoering van de gemeentelijke schuldhulpverlening en budgetbeheer voor particuliere inwoners van de BUCH-gemeenten is met ingang van 1 januari 2017 uitbesteed aan Sociaal.nl Schuldsanering B.V. (hierna te …

Lees verder

---