---

Honorering kunst in de Kern gemeente Bergen

Het college heeft op 22 maart 2022 het advies van de Adviescommissie Kunst en Cultuur over de honorering van de regeling Kunst in de Kern vastgesteld en overgenomen. Voor de subsidieregeling Kunst in de kern gemeente Bergen 2021 met de deadline 1 februari 2022 zijn er 19 subsidieaanvragen ingediend. Het subsidieplafond is door u vastgesteld op € 90.000,-. Er is …

Lees verder

---

Hotel Prins Maurits en Nieuw Eyssenstein Proces tot Anterieure Overeenkomsten

Bergen aan Zee is een van de Tien Grote Projecten waarover al jaren ambtelijk en bestuurlijk wordt gerapporteerd. Onder dit project vallen onder andere de deelprojecten Eyssenstein, Maurits, Nassau en Monsmarem en herinrichting openbare ruimte. Het plan Eyssenstein bevat de sloop van de bestaande recreatieappartementen en de nieuwbouw van 39 recreatieappartementen, een woning, een kantoor ten behoeve van de verhuur …

Lees verder

---