---

Huishoudelijke Ondersteuning

Er zijn meerdere aanleidingen voor een nieuwe aanbesteding Huishoudelijke Ondersteuning. Ten eerste, van 2016 tot maart van dit jaar was de huishoudelijke dienstverlening in het kader van de Wmo onderverdeeld in Algemene voorziening Schoonmaakondersteuning (SO) en Maatwerkvoorziening Hulp bij Huishouden (HbH). Door de Algemene Maatregel van Bestuur Reële Prijs Wmo (oktober 2018) en cao-ontwikkelingen met 1 HV-loonschaal voor alle huishoudelijk …

Lees verder

---

Woningmarktonderzoek Companen

Er is een grote vraag naar nieuwbouwwoningen en de woningmarkt is oververhit. Voor jongeren, starters en andere woningzoekenden wordt het steeds moeilijker om een (t)huis te bemachtigen. Het is steeds lastiger een sociale huurwoning te bemachtigen en er is een toename van kwetsbare personen en huishoudens in de wijken. Deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat de in de regio werkzame …

Lees verder

---

Dienstverleningsovereenkomst Bergen-BUCH 2022 vastgesteld

Ons college heeft op 1 maart 2022 ingestemd met de dienstverleningsovereenkomst (DVO) tussen de gemeente Bergen en de BUCH-werkorganisatie voor het jaar 2022. In deze nieuwsbrief informeren wij u over de stand van zaken. Samen Sterk en de DVO’sDe BUCH-werkorganisatie is in 2020 na vier jaar geëvalueerd. Dit heeft geresulteerd in het rapport “BUCH-gemeenten samen in zee”. In het rapport …

Lees verder

---