---

Programma Klimaat

Het klimaat verandert. In Nederland willen we klimaatverandering zoveel als mogelijk voorkomen en de gevolgen ervan tegengaan. Hierdoor blijft om ons land leefbaar en houden we de economie in stand voor toekomstige generaties. Graag informeren wij u met deze nieuwsbrief over klimaat-gerelateerde projecten in Bergen. In november 2020 hebben wij u voor de vierde keer via onze nieuwsbrief geïnformeerd, dit …

Lees verder

---

Toezeggingen ARC 11 februari 2021

Toezegging 1 Afdoening toezegging uit de algemene raadscommissie van 24 november 2020 en 11 februari 2021 over het uitvoeren van een Maatschappelijke kosten en baten analyse. In december heeft er een gesprek plaats gevonden tussen wethouder Bekkering en raadslid Dhr. Roem. Dit in het kader van detailhandelsbeleid 2021 voor de gemeente Bergen. De zorgen worden gedeeld m.b.t. leegstand en de …

Lees verder

---

Overzicht taken en bijdragen Omgevingsdienst NHN

In de vergadering van de Algemene raadscommissie op 11 februari is bij de behandeling van de zienswijze op de kadernota van de Omgevingsdienst gevraagd om een overzicht van (plus)taken en bijdragen van alle deelnemers. Wethouder Valkering heeft hierbij toegezegd een dergelijk een overzicht te verstrekken. Verzoek aan Omgevingsdienst Aan de Omgevingsdienst is gevraagd om een overzicht te verstrekken van de …

Lees verder

---

Vragen GR Cocensus

In de commissievergadering van 11 februari zijn tijdens de behandeling van de kadernota 2022 van de GR Cocensus vragen gesteld. Hierbij treft u de beantwoording op de vragen aan. Welke mogelijkheden heeft de gemeente ten aanzien van No cure no pay bureaus? Het verdienmodel van deze bureaus is gebaseerd op de in het Besluit proceskosten bestuursrecht vastgelegde proceskostenvergoedingen. Omdat deze …

Lees verder

---

Zienswijze BRS ontwerp-Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening

Ons college heeft op 2 maart kennis genomen van de zienswijze op de ontwerp-Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening, die op 2 februari door Provincie Noord-Holland namens de Bestuurlijke Regie Schiphol is verzonden. De zienswijze van de Bestuurlijke Regie Schiphol is ondersteund door portefeuillehouders van 56 gemeenten en vier provincies. In het kader van de actieve informatievoorziening wordt deze zienswijze ter kennisgeving aan uw …

Lees verder

---

Begrotingssaldo

De stand begrotingssaldo per maart 2021. Saldo-overzichtDownload

Lees verder

---

Aanrijtijden brandweer

Tijdens de algemene raadscommissie van 11 februari heeft de portefeuillehouder een toezegging gedaan over het verschaffen van informatie over de aanrijtijden van de brandweer. Onderstaande informatie hebben wij van de veiligheidsregio ontvangen. Speciaal voor de gemeenten en haar inwoners is de website https://mijngemeente.vrnhn.nl/ in het leven geroepen waar de meest relevante informatie over bijvoorbeeld het aantal inzetten van de ambulance, …

Lees verder

---

Terugblik en vooruit kijken Herstelfonds corona Steun en Herstel

Eind juni 2020 heeft de raad een besluit genomen in het kader van maatregelen Steun en herstel Corona. Afgesproken is dat de raad periodiek op de hoogtewordt gesteld over de voortgang en de uitgaven binnen het project Corona Steun en herstel. In november 2020 is de laatste voortgangsrapportage geweest in het kader van de genomen maatregelen in de 3e fase. …

Lees verder