---

Informatie aan de raad m.b.t. Toeristisch Recreatief Actieplan 2021 Regio Alkmaar

In de gesprekken tussen ondernemers, gemeenten en (marketing)organisaties blijkt telkens weer dat er groot draagvlak is voor regionale samenwerking. Als we de toerist langer willen vasthouden is samenwerking in een toeristisch netwerk met ondernemers, marketingorganisaties en gemeenten noodzakelijk. De resultaten van de evaluatie van de Toeristische visie Parel aan Zee in 2018 zijn vertaald naar twee specifieke actiepunten: het Toeristisch …

Lees verder

---

Indicatieve uitkomst concept herijking gemeentefonds bekend

De indicatieve uitkomst van de concept herijking gemeentefonds is voor Bergen een nadeel van afgerond € 2.700.000, - structureel, dat in stappen van € 450.000, - structureel per jaar moet worden ingelopen van 2023 tot en met 2028. Er vindt na vier jaar een tussentijdse evaluatie plaats over de herijking en het ingroeipad, echter de kans is klein dat dit …

Lees verder

---