---

Stand van zaken bestuursopdracht vervolgfase regionale samenwerking participatiewet

Het College van B&W heeft op 15-12-2020 besloten om aan te sluiten bij de overige gemeenten in de regio om uitwerking te geven aan “een toekomstbestendig scenario voor de uitvoering van de Participatiewet”, dat afgelopen zomer door bureau Berenschot is opgesteld. Nadat eerder de commissie hierover is geïnformeerd zal de gemeenteraad op 28 januari het besluit van het College bekrachtigen. …

Lees verder

---

Informatiebijeenkomsten Ontwerp-Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening

Op 9 en 11 februari organiseert het programma Luchtruimherziening online informatiebijeenkomsten over de onlangs gepubliceerde Ontwerp-Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening. Deze zijn openbaar toegankelijk voor alle geïnteresseerden. Ontwerp-Voorkeursbeslissing Op 13 januari hebben de minister van Intrastructuur en Waterstaat en de staatssecretaris van Defensie de Ontwerp-Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening en het bijbehorende milieueffectrapport gepubliceerd. Openbare informatiebijeenkomsten Op 9 en 11 februari organiseert het programma Luchtruimherziening (van …

Lees verder

---