---

De Wet Bibob – Vastgoed

Inleiding De Wet Bibob voorziet in de integriteitsbeoordeling binnen Vastgoed. Vastgoed is een ruim begrip. Voor de goede orde, hieronder een opsomming wanneer de Wet Bibob een rol kan spelen in het kader van Vastgoed, te weten bij: Een vastgoedtransacties ook in één adem genoemd met een grondtransactie, wanneer de gemeente civiele partij is (dus koper, verkoper, huurder, verhuur, pachter …

Lees verder

---

Vrijgeven van zoekgebieden RES voor participatie

Op 15 december 2020 heeft het plan van aanpak ‘Participatie RES 1.0’ ter vaststelling voor gelegen in het college. Dit plan van aanpak laat zien op welke wijze in de BUCH-gemeenten invulling wordt gegeven aan de participatie naar de RES 1.0, die in Bergen plaatsvindt op dinsdagavond 2 februari (raadsleden worden als toehoorder uitgenodigd). De zoekgebieden uit de concept RES …

Lees verder

---